Tải bài hát Gangnam Style (Lắc Đi Em) - DK.Beto về máy miễn phí

0:00
/
0:00
2,391

Lời bài hát Gangnam Style (Lắc Đi Em)

Ca sĩ: DK.Beto

Lắc đi em
Anh nhớ hôm qua hôm kia không trăng không sao anh đang ôm một em nào
Và anh nhớ hôm nay anh say anh đang bay đang tay trong tay cùng em nào
Hey em gái xinh tươi hôm kia hôm qua hôm nay hãy đến cạnh đây nào
Em múa em ca em la làm 1 lúc cả 3 đi cho anh xem nào
Em Lắc cái mông thì a lắc cái mông
Em Lắc cái hông thì a lắc cái hông
Em lắc cái tay thì a lắc cái tay
Em cứ lắc đến khi nào em mệt thì giơ tay
Em Lắc phía trên thì a lắc phía trên
Em Lắc sang bên thì a lắc sang bên
Em cứ lắc không yên thì a lắc theo em
Em cứ lắc đến khi nào em mệt thì vô đây

1 em mệt, dáng cũng dễ thương,đi vô đây, anh đưa khăn tay
Lại 1 e nữa mệt, dáng cũng dễ thương, đi vô đây, em kia vô luôn
3 em đi vô lau thân cho khô xong xuôi ta chơi ta bay ta tay trong tay ta say...

Op ta lắc đi em
Op op op op
Op ta lắc đi em..

Ê..nào cùng bay đê...
Ê..nào cùng quay đê...

Anh nhớ hôm qua hôm kia có trăng có sao anh đang ôm một em nào
Và anh nhớ hôm nay không say anh đang bay đang tay trong tay cùng em nào
Hey em gái tươi xinh hôm kia hôm qua hôm nay hãy đến cạnh đây nào
Em múa em ca em la làm 1 lúc cả 3 đi cho anh xem nào
Em Lắc cái mông thì a lắc cái mông
Em Lắc cái hông thì a lắc cái hông
Em lắc cái tay thì a lắc cái tay
Em cứ lắc đến khi nào em mệt thì giơ tay
Em Lắc phía trên thì a lắc phía trên
Em Lắc sang bên thì a lắc sang bên
Em cứ lắc không yên thì a lắc theo em
Em cứ lắc đến khi nào em mệt thì vô đây

Op ta lắc đi em
Op op op op
Op ta lắc đi em..

Ê..nào cùng bay đê...
Op ta lắc đi em
Ê..nào cùng quay đê...
Xem toàn bộ