Tải Video/MV, Xem Và Tải Nhạc Hình Miễn Phí

Video Nhạc Hoa

Đạp Sơn Hà / 踏山河 (Giọng Ca Thiên Phú 2)

Angela An (An Hựu Kỳ), Kim Tử Hàm (Aria Jin)

Điều Ước Tình Yêu / 爱情条约 (Giọng Ca Thiên Phú 2)

Hồ Ngạn Bân (Tiger Hu), Bạch Cử Cương (Pax Congo)

Dư Niên / 余年 (Giọng Ca Thiên Phú 2)

A Lan Đạt Ngõa Trác Mã (Alan Dawa Dolma), Hoàng Tiêu Vân (Ghost Huang)

Không Thể Quên / 忘不了 (Giọng Ca Thiên Phú 2)

Hồ Hải Tuyền (Cannon Hu), Kim Tử Hàm (Aria Jin)

Khó Vượt Qua / 難渡 (Vietsub, Kara)

Đẳng Thập Yêu Quân (Deng Shen Me Jun)

Tôi Từng / 我曾 (Vietsub, Kara)

Cách Bích Lão Phàn (Ge Bi Lao Fan)

Kết Hôn Muộn / 晚婚 (Vietsub, Kara)

Cách Bích Lão Phàn (Ge Bi Lao Fan)

Hoa Dạng Niên Hoa / 花樣年華 (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) (Vietsub)

Mạnh Giai (Meng Jia), Trịnh Hy Di (Yumiko Cheng), Trương Manh (Zhang Meng), Huỳnh Thánh Y (Huang Shengyi), Ngô Hân (Orfila Wu)

Người Đẹp Hoang Dã / 人美路子野 (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) (Vietsub)

Uất Khả Duy (Yisa Yu), Vương Phi Phi (Wang Fei Fei), Ninh Tịnh (Ning Jing), Michelle Bai Bing (Bạch Băng), Vương Lệ Khôn (Wang Li Kun)

Gentlewoman (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) (Vietsub)

Viên Vịnh Lâm (Cindy Yen), Lý Tư Đan Ni (Dany Lee), Kim Thần (Gina Jin), Hoàng Linh (Isabelle Huang), Vạn Thiến

Tinh Ngữ Tâm Nguyện / 星语心愿 (Tiếng Ca Xuôi Dòng 2)

Nhậm Hiền Tề (Richie Jen), Lý Huệ Trân (Jennifer Li)

Thiên Lại Chi Ái / 天籟之愛 (China Tibetan Songs Club 2018)

A Lan Đạt Ngõa Trác Mã (Alan Dawa Dolma), Trát Tây Bình Thố (Zahi Bing Zo), Đán Tăng Ni Mã (Dan Zeng Ni Ma), Trát Tây Đốn Châu (Zha Xi Dun Zhu), Trọng Bạch (Zhong Bai)

Đêm Trăng Tròn Hoa Thắm / 花好月圆夜 (Tiếng Ca Xuôi Dòng 2) (Vietsub)

Nhậm Hiền Tề (Richie Jen), Lưu Tích Quân (Sara Liu Xijun)

Chị Gái Vô Giá / 无价之姐 (Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) (Vietsub)

Vương Phi Phi (Wang Fei Fei), Mạnh Giai (Meng Jia), Trương Hàm Vận (Kristy Zhang), Lý Tư Đan Ni (Dany Lee)

Sau Này Không Gặp Lại / 後會無期 (Thời Gian Tươi Đẹp) (Vietsub)

Âu Dương Na Na (Nana Ou Yang), Trần Lập Nông (Chen Li Nong)

1 2 3 4 5 »